×

lỗi

[OSSystem] Alledia framework not found

Tổng Diện Tích 89,36 m2 Phòng ngủ 2 9,69 m2
Phòng Khách + Ăn 26,38 m2 WC 1 3,84 m2
Bếp 8,62 m2 WC 2 4,13 m2
Phòng Ngủ Chính 0 m2 Lô gia 1 3,98 m2
Phòng ngủ 1 9,34 m2 Lô gia 2 3,29 m2

Chi tiết căn hộ 10 16 tòa nhà n03

Chi tiết căn hộ 10,16 tòa nhà n03 chung cư 87 lĩnh nam