×

lỗi

[OSSystem] Alledia framework not found

 

 • Diện tích thông thủy: 99,43m2
 • Tiền phòng: 6,75m2
 • Phòng khách + ăn: 30,71m2
 • Bếp nấu: 8,39m2
 • Phòng ngủ 1: 16,11m2
 • Phòng ngủ 2: 9,76m2
 • Phòng ngủ 3: 13,51m2
 • WC1: 3,95m2
 • WC2: 4,18m2
 • Logia1: 3,21m2
 • Logia2: 2,26m2
 • Hướng của: Đông Nam
 • Hướng Ban công, cửa sổ, Logia: Tây Bắc
 • Số phòng ngủ:         03
 • Số Phòng vệ sinh:   02

 

Hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để nhận được sự tư vấn tận tình nhất.

Đơn vị phân phối độc quyền: Sàn giao dịch BĐS EZ Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội

Hotline: 0978 848 528 - 0935 689 000

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Hà Việt - 348 Kim Ngưu - Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

 • Diện tích thông thủy: 97,22m2
 • Tiền phòng: 3,34m2
 • Phòng khách + ăn: 33,09m2
 • Bếp nấu: 8,49m2
 • Phòng ngủ 1: 9,63m2
 • Phòng ngủ 2: 10,62m2
 • Phòng ngủ 3: 17,35m2
 • WC1: 3,88m2
 • WC2: 4,4m2
 • Logia1: 3,47m2
 • Logia2: 2,95m2
 • Hướng của: Tây Bắc
 • Hướng Ban công, cửa sổ, Logia: Đông Bắc – Đông Nam
 • Số phòng ngủ:         03
 • Số Phòng vệ sinh:   02

 

Hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để nhận được sự tư vấn tận tình nhất.

Đơn vị phân phối độc quyền: Sàn giao dịch BĐS EZ Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội

Hotline: 0978 848 528 - 0935 689 000

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Hà Việt - 348 Kim Ngưu - Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

 • Diện tích thông thủy: 97,22m2
 • Tiền phòng: 3,34m2
 • Phòng khách + ăn: 33,09m2
 • Bếp nấu: 8,49m2
 • Phòng ngủ 1: 9,63m2
 • Phòng ngủ 2: 10,62m2
 • Phòng ngủ 3: 17,35m2
 • WC1: 3,88m2
 • WC2: 4,4m2
 • Logia1: 3,47m2
 • Logia2: 2,95m2
 • Hướng của: Tây Bắc
 • Hướng Ban công, cửa sổ, Logia: Đông Bắc – Đông Nam
 • Số phòng ngủ:         03
 • Số Phòng vệ sinh:   02

 

Hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để nhận được sự tư vấn tận tình nhất.

Đơn vị phân phối độc quyền: Sàn giao dịch BĐS EZ Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội

Hotline: 0978 848 528 - 0935 689 000

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Hà Việt - 348 Kim Ngưu - Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

 • Diện tích thông thủy: 95,19m2
 • Tiền phòng: 5,01m2
 • Phòng khách + ăn: 28,52m2
 • Bếp nấu: 8,09m2
 • Phòng ngủ 1: 16,21m2
 • Phòng ngủ 2: 9,58m2
 • Phòng ngủ 3: 13,6m2
 • WC1: 3,8m2
 • WC2: 4,24m2
 • Logia1: 3,21m2
 • Logia2: 2,95m2
 • Hướng của: Tây Bắc
 • Hướng Ban công, cửa sổ, Logia: Đông Nam
 • Số phòng ngủ:       03
 • Số Phòng vệ sinh:   02

 

Hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để nhận được sự tư vấn tận tình nhất.

Đơn vị phân phối độc quyền: Sàn giao dịch BĐS EZ Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội

Hotline: 0978 848 528 - 0935 689 000

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Hà Việt - 348 Kim Ngưu - Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

 • Diện tích thông thủy: 79,33 m2
 • Tiền phòng: 4,53m2
 • Phòng khách + ăn: 26,46m2
 • Bếp nấu: 7,1m2
 • Phòng ngủ 1: 13,93m2
 • Phòng ngủ 2: 12,48m2
 • WC1: 3,97m2
 • WC2: 4,85m2
 • Logia1: 2,88m2
 • Logia2: 3,13m2
 • Hướng của: Tây Bắc
 • Hướng Ban công, cửa sổ, Logia: Đông Nam
 • Số phòng ngủ:       02
 • Số Phòng vệ sinh:   02

 

Hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để nhận được sự tư vấn tận tình nhất.

Đơn vị phân phối độc quyền: Sàn giao dịch BĐS EZ Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội

Hotline: 0978 848 528 - 0935 689 000

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Hà Việt - 348 Kim Ngưu - Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

 • Diện tích thông thủy: 93,43m2
 • Tiền phòng: 4,53m2
 • Phòng khách + ăn: 27,35m2
 • Bếp nấu: 8,08m2
 • Phòng ngủ 1: 13,37m2
 • Phòng ngủ 2: 16,59m2
 • Phòng ngủ 3: 9,29m2
 • WC1: 3,88m2
 • WC2: 4,19m2
 • Logia1: 3,21m2
 • Logia2: 3,04m2
 • Hướng của: Tây Bắc
 • Hướng Ban công, cửa sổ, Logia: Đông Nam
 • Số phòng ngủ:         03
 • Số Phòng vệ sinh:   02

 

Hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để nhận được sự tư vấn tận tình nhất.

Đơn vị phân phối độc quyền: Sàn giao dịch BĐS EZ Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội

Hotline: 0978 848 528 - 0935 689 000

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Hà Việt - 348 Kim Ngưu - Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

 • Diện tích thông thủy: 98,83m2
 • Tiền phòng: 2,87m2
 • Phòng khách + ăn: 37,33m2
 • Bếp nấu: 7,71m2
 • Phòng ngủ 1: 9,74m2
 • Phòng ngủ 2: 10,14m2
 • Phòng ngủ 3: 17,03m2
 • WC1: 3,71m2
 • WC2: 4,1m2
 • Logia1: 3,2m2
 • Logia2: 3,m2
 • Hướng của: Tây Bắc
 • Hướng Ban công, cửa sổ, Logia: Đông Nam – Tây Nam
 • Số phòng ngủ:         03
 • Số Phòng vệ sinh:   02

 

Hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để nhận được sự tư vấn tận tình nhất.

Đơn vị phân phối độc quyền: Sàn giao dịch BĐS EZ Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội

Hotline: 0978 848 528 - 0935 689 000

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Hà Việt - 348 Kim Ngưu - Hai Bà Trưng, Hà Nội