×

lỗi

[OSSystem] Alledia framework not found

Diện tích căn hộ chung cư 87 Lĩnh Nam

Theo Thông tư 03/2014/TT-BXD ký ngày 20/02/2014 có hiệu lực từ ngày 08/04/2014 quy định cách tính mới diện tích căn hộ chung cư, qua đó ta có cách tính diện tích căn hộ New Horizon City

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật số 34/2009/QH12 ngày 18/6/2009 về sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai số 13/2003/QH11;

Kinh doanh bất động sản là việc bỏ vốn đầu tư tạo lập, mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản để bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua nhằm mục đích sinh lợi (Luật kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/06/2006). Dự án kinh doanh bất động sản được trong phân tích dưới đây được hiểu là hoạt động bỏ vốn đầu tư nhằm thiết lập mô hình kinh doanh trên một khu đất để cung cấp dịch vụ bất động sản, chúng bao gồm:

Hà Nội  là thủ đô của Việt Nam và cũng có mật độ dân số lớn. Việc thiếu thốn nhà ở, đặc biệt là đối với các đôi vợ chồng trẻ hiện đang phải thuê nhà với khoản tiền ít nhất từ 3 triệu/tháng.